FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Barth, k.

Barth, Karl (1886 - 1968)

- nemecko- švajčiarsky teológ, ktorý je zakladateľom a hlavným predstaviteľom dialektickej teológie. Upriamil pozornosť filozofie 20. stor. a teológie 20. st. na S. Kierkegaarda.

Bartha zaraďujú medzi švajčiarskych filozofov v širšom zmysle slova.Barth, K.>