FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Barth, h.

Barth, Hans (1904-1965)

- jeden z najvýznamnejších švajčiarskych filozofov; zameriaval sa najmä na otázky identity švajčiarskej filozofie a problémy vzťahu filozofie a politiky.