FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bar-hillel, y.

Bar-Hillel, Yehoshua (1915 - 1975)

- izraelský filozof jazyka a jazykovedec. Nadväzuje na Carnapa, spolu s ktorým zásadne odmieta metafyziku a špekultívnu filozofiu. Blíži sa k Chomskeho idei transformačnej gramatiky, pričom kladie dôraz na spoluprácu psychológie, lingvistiky a logiky.

Pod vplyvom Bar-Hillelovej filozofie sa analýza jazyka stala pevnou súčasťou izraelskej filozofie ( L705;564).