FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bakteriológia

bakteriológia

- odvetvie mikrobiológie zaoberajúce sa vlastnosťami a činnosťou baktérií.