FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autos efá

autos efá ( gr.) lat. ipse dixit

- sám majster to povedal (autoritatívny argument Pytagorových žiakov diskusii).