FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Automatizácia

automatizácia

- etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické uskutočňovani vyrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka, spojená s objavom automatických vyrobných liniek (20. roky 20. stor.), automatických prevádzok a závodov, s využívaním modernej výpočtovej a riadiacej techniky (od 50. rokov 20. stor.). Automatizácia nevylučuje úplne úcasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatiky stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie.

Automatizácia vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania kvality vyrobkov, možnosti zvyšovania efektivnosti riadenia výroby ( L53;35).