FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Atmosféra slnečná

atmosféra slnečná

- vonkajšia časť Slnka, ktorú možno pozorovať zo Zeme a ktorú tvoria žerav plyny. Spodná vrstva, fotosféra, ktorá vysiela prevažnú časť žiarenia, má teplotu asi 5500řC. Obklopuje ju redšia, ale teplejšia chromosféra. Vonkajší obal Slnka, slnečná koróna, prechádza do medziplanetárneho priestoru. Na povrchu Slnka a v jeho atmosfére prebiehajú prudké turbulentné pohyby plynov, ktoré zo Zeme pozorujeme ako zmeny slnečnej aktivity (škvrny, flokuly, erupcie, protuberancie) ( L206;561).