FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ateizmus vedecký

ateizmus vedecký

- neoddeliteľná súčasť a stránka marxisticko-leninského svetonázoru spočívajúca v popieraní boha a v potvrdzovaní človeka ako autonómnej, aktívne a zodpovednej bytosti; disciplína marxisticko-leninskej filozofie, ktorá v nadväznosti na dialektický materializmus a historický materializmu skúma podstatu, príčiny vzniku, vyvin, štruktúru ap. náboženstva a zákonitosti jeho odumierania ( L189;535).