FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Asymetria hemisfér funkčná

asymetria hemisfér funkčná

- jav opisovaný modernou neuroanatómiou s významnými dôsledkami pre učenie a vyučovanie. Obidve hemisféry (246) (pologule) ľudského mozgu pracujú odlišný spôsobom a jednotlivé funkcie myslenia sú v mozgu lokalizované:

Dominantná (u pravákov obyčajne ľavá) mozgová hemisféra pracuje "sériovo", spracováva informácie oddelene - "digitálne", je nositeľom myslenia lineárneho, viazaného na verbálne pojmy, zovšeobecňuje, dedukuje, analyzuje, uskutočňuje numerické operácie.

Nedominantná (obyčajne pravá) hemisféra naopak pracuje "paralelne", "analógovo", celistvo, intuitivne, spracováva predstavy neverbálne - priestorové, vizuálne, je schopná postihnúť komplexnosť javu, syntetizuje, je nositeľom tvorivosti, emotivity.

Niekedy sa vzhľadom na tuto veľkú rozdielnosť hemisfér hovorí o "dvoch mozgoch".

Vyučovanie sa nemá sustreďovať iba na dominantnú hemisféru (iba abstraktne logické ponímanie látky), ale má komunikovať (cf analógová komunikácia) aj s nedominantnou hemisférou žiaka, napr. používaním metafor, niekedy aj paradoxov, zapojením emocionálnej zložky osobnosti a pod ( L1039;70).asymetria hemisfér funkčná>