FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Astrál

astrál (lat.)

- sféra viac menej personifikovaných vyjadrení ľudskej duše. Sú to jednak subjektívne vízie personifikovaných vznetov, dojmov, citov atď., jednak objektívne sféry osamostatnených existencií, ktoré vnzikli z myšlienok, predstáv a žiarenia životnej sily, spôsobeného meditáciou alebo iným druhom sústreďovania. Mohli vzniknúť nielen zo žiarenia bytostí ľudských, ale aj bytostí iných (vyšších) sfér. Preto tvoria skupiny alebo sféry veľmi rozdielnej povahy, od zlovolných až k anjelským ( L396;34).