FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Asistent

asistent (lat.)

- odborne vzdelaný (vyškolený) pomocník; vysokoškolský pedagóg, ktorý začína svoju odbornú a pedagogickú dráhu a nie je oprávnený vykonávať všetky pedagogické činnosti (napr. prednášať) ( L1039;24).