FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Asimilácia (piaget, j.)

asimilácia ( Piaget, J.)

- procesy, ktorými si jedinec prispôsobuje prostredie. Podstatou asimilácie je využitie vonkajšieho prostredia jedincom. Asimilácia je pozmeňovanie pohybov a polôh vonkajších predmetov vlastnými pohybmi.

Asimiláciou uchováva jedinec vrodenú alebo získanú schému. Asimilácia uchováva získané schémy činnosti.

Asimilácia je proces, ktorý umožňuje napríklad rozpoznanie bradavky matky diaťaťom.

Vedľa asimilácie sa hneď od začiatku objavuje aj akomodácia (214).

Asimilácia a akomodácia sa postupne koordinujú a tak dieťa dospieva od chaotickej nediferencovanosti k senzomotorickej diferenciácii ( L885;59, 104).