FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Arrianos z nikomédie

Arrianos (asi 95 Nikomédeia v Bithynii - asi 175) gréc. Flavios Arrianos
lat. Flavius Arrianus

- grécky historik. Pochádzal z vysoko postavenej rodiny. Vo svojom rodnom meste bol kňazom Demetry a Kory. Vstúpil do štátnych služieb a dosiahol významné funkcie (consul suffectus okolo 130, miestodržiteľ v Kappadokii 131-137). Ešte pred 138 sa usadil v Aténach, ziskal tam občianstvo, zastával rôzne úrady (archón epónymos 147) a venoval sa literárnej činnosti.

V mladosti spísal učenie svojho učiteľa, filozofa Epiktéta: Diatribai (Rozpravy) v 8 knihách (zachovali sa kn. 1-4) a možno Homiliai Epiktetú (Rozhovory Epiktetove), ktoré sa nezachovali; z oboch vypracoval sám Arrianos výťah s názvom Encheiridion (Príručka) ( L263;139).