FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aron, r.

Aron, Raymond (4. 3. 1905 Paríž - 17. 10. 1983 Paríž) Kód: 469

- francúzsky filozof, sociológ, politológ a žurnalista; jeden z autoro koncepcie industriálnej spoločnosti, podľa ktorej kapitalizmus a socializmus sú dvoma odlišnými verziami toho istého typu sociálneho systému, ktorý je orientovaný na akumuláciu kapitálu a na ekonomický rast. Táto orientácia sa prejavuje v zameraní vedy na technický rozvoj využiteľný vo výrobe a v prenikaní ekonomickej kalkulácie do všetkých oblastí života spoločnosti. Aron bol skeptický voči možnosti postupného zbližovania oboch systémov. Aron sa zaoberal aj sociológiou vojny. Aron je taktiež jedným z autorov teórie dezideologizácie. Aron rozpracúval kritickú filozofiu dejín, podľa ktorej historická minulosť nemá objektívny charakter.

Aron bol ovplyvnený bergsonizmom, sprvu ľavicovo orientovaný, spoluzakladateľ revue Temps Moderne (spolu so J.-P. Sartrom).Aron, R.>