FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aristoteles - zoznam literatúry

Aristoteles - zoznam literatúry

Althoff, J.: Warm, kalt, flssig und fest bei Aristoteles. Die Elementarqua- litäten in den zoologischen Schriften, 1993
L504