FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Areál

areál (lat.)

- zemepisná oblasť; v biológii: oblasť, v ktorej je rozšírený daktorý živočíšny alebo rastlinný druh; v architektúre: časť územia v územnom plánovaní, na ktorom sa sústreďuje určitý druh výstavby alebo zariadenia.