FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Architektúra počítača

architektúra počítača

- súhrn konštrukčných princípov zariadenia na spracovanie dát. Patrí sem stanovenie vnútornej reprezentácie dát a operácií na nich prebiehajúcich, formát základných inštrukcií (strojové inštrukcie), štruktúra funkčných jednotiek, definicia rozhrania medzi funkčnými jednotkami a externými zariadeniami a "stavebný plán", podľa ktorého sa spájajú jednotlivé časti do celku, aby mohlo zariadenie plniť dané požiadavky ( L426;27).