FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Architektonika

architektonika (gr.)

- u Aristotela: veda alebo technika, ktorej prostriedkami sú výsledky (ciele) iných. Napríklad stratégia je architektonická vo vz»ahu k jazdeckému umeniu ( L719;17).architektonika>