FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Archai

archai (gr. mn. číslo od ARCHÉ = princíp, prvopočiatok)

- princípy, základné prvky, počíatky.