FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aramejci

Aramejci

- semitské kmene; od 2. tisícročia pred n. l. sídlili medzi Palestínou a Eufratom. V 15. stor. pr. n. l. vytvorili štátne celky v Sýrii, o 12. stor. pr. n. l. prenikli do Babylónie, ktorú arameizovali. V 7. stor. pr. n. l. založili Novobabylonskú ríšu. Po dobytí Mezopotámie Arabmi sa postupn asimilovali ( L715;47).Aramejci>