FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Arabistika

arabistika

- súčasť orientalistiky, vedná disciplína zaoberajúca sa jazykom, literatúrou, kultúrou a politicko-ekonomickými dejinami arabských národov.arabistika>