FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apória

apória (gr.)

- nemožnosť zvoliť medzi dvoma rovnako dobre odôvodnenými názormi; ťažký neriešiteľný problém. Výskum apórií uskutočňuje aporetika.apória>