FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apollónios z tyany

Apollónios z Tyany (zač. 1. stor. Tyana v Kappadokii - medzi 96-98)

- grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, nábožneský reformátorApollónios z Tyany>