FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apokalyptika

apokalyptika ( gr. apokalypto - odhaľujem)

- obľúbený literárny záner v židovských kruhoch medzi 2. stor. pr. n. l. a 1. stor. n. l., ktorý sa farbistým líčením budúcnosti usiloval urobi znesiteľnými ťažkosti prítomnosti.