FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apercepcia transcendentálna

apercepcia transcendentálna

I. Kant termínom "transcendentálna apercepcia" označuje apríórne vedomie, čiže vedomie, ktoré existuje pred každou skúsenosťou, je pôvodné, čisté a nemenné a podmieňuje jednotu javového sveta, dávajúc mu jeho formy a zákony.