FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropológia biologická

antropológia biologická

- biológia človeka (Human Biology), pôvodne prirodopis človeka štúdium biologických zvláštností človeka a jeho rás; zahrnuje fyzickú antropológiu, paleoantropológiu, historickú antropológiu a etnickú antropológiu. Spolu s kultúrnou antropológiou a sociálnou antropológiou zahrnuje tri hlavné odvetvia antropologických vied ( L217;57).