FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropológia aplikovaná

antropológia aplikovaná

- využívania poznatkov vedy o človeku v praxi, najmä v priemysle (rozmery tela pre vyrobu priemyselných vyrobkov a konštrukciu strojov, pri voľbe a navrhovaní nábytku a zriadenia atď.), aby bol človek zaradený v pracovnom procese vzhľadom na svoje prirodzené fyzické a psychické vlastnosti na takom mieste, kde by sa mohol čo najlepšie uplatniť v ľudskej spoločnosti ako indivíduum ( L217;60).