FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antičastice

antičastice

- skupina elementárnych častíc, ktoré majú niektoré charakteristiky zhodné (napr. pokojovú hmotnosť a i.), niektoré (napr. elektrický náboj, magnetický moment) odlišujúce sa znamienkom od charakteristík zodpovedajúcich častíc. Ku každej častici existuje antičastica, pričom niektoré antičastice sú totožné s pôvodnou časticou. Charakteristickou vlastnosťou párov (dvojíc) častica - antičstica je ich schopnosť anihilovať ( L321;215).antičastice>