FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Angiológia

angiológia (gr.)

- náuka o cievach, ich stavbe, funkcii, poškodení a liečení (náuka o žilách - flebológia, o miazgových cievach - lymfológia).