FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Androcentrizmus

androcentrizmus

- kultúrna sústredenosť na muža; hodnotová alebo predsudková štruktúra, príznačná pre patriarchálne organizované spoločnosti, ktorá stotožňuje všeobecné vymedzenie conditio humana so životnými podmienkami a postavením muža. V androcentrickom myslení sa mužské stáva meradlom ľudského.