FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza hodnotová - zoznam literatúry

analýza hodnotová - zoznam literatúry

Miles, L. D.: Technique of Value Analysis and Engineering, 1961
L324

Vlček, R.: Pŕíručka hodnotové analýzy, 1986
L323