FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analytický

analytický (gr.) analytický (FT)

- rozčleňujúci, rozkladajúci, založený na analýze; opak: syntetický.