FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anabaptisti

anabaptisti ( gr.)

- novokrstenci - počas reformácie stúpenci radikálnej obnovy kresťanstva baptistov, kvakerov a i

Zakladateľom je T. Mnzer.

Na užemie Slovenska sa dostali ako vyhnanci (habáni).

Určitú kontinuitu s anabaptistami zachovali mennoniti ( L715;36).