FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Amoralizmus

amoralizmus

- odmietanie akejkoµvek morálky, vedomé odmietanie zákonov mravnosti, snaha stá» 'mimo dobra a zla' ( Nietzsche) ( L53;16).