FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ammonios sakkas

Ammonios Sakkas (okolo 175 - 242 n. l.)

- zakladateľ novoplatonizmu, učiteľ Plotinov. Prímenie Sakkas (nosič vriec dostal podľa svojho zamestnania. Vyučoval v Alexandrii. Sám nič nenapísal; zo správ Porfyriových sa dá usudzovať, že sa v jeho učení prelínali prvky pytagorovské a platonské ( L157;51).Ammonios Sakkas>