FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Althusser, l.

Althusser, Louis (1918 Birmandreis (Alžírsko) - 1990) Kód: 399

- francúzsky filozof, ktorý v 60-tych rokoch prišiel s programom nového čítania Marxa: podľa Althussera treba ostro oddeliť ideológiu [Althusser] vedu. Vedecké poznanie predpokladá radikálny rozchod s ideologickým svetom zážitkov. Althusser sa svojím pojmom tohto teoretickovedného rozchodu či zlomu, ktorý vypracoval v nadväznosti na G. Bachelarda, stavia proti fenomenologicko-dialektickej tradícii modernej francúzskej filozofie ( Kojeve, Merleau-Ponty, Sartre), chápajúceh Marxovo myslenie ako humanizmus. Althusse tvrdí, že už u Marxa samého došlo teoretickovednému zlomu, a síce medzi raným humanistickým Marxom poznačeným nemeckým idealizmom a neskorým Marxom, ktorý založil vedu o dejinách čiže historický materializmus.Althusser, L.>