FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Allport, g. w.

Allport, Gordon Willard (1897 - 1967)

- americký psychológ; ovplyvnil utváranie sa humanistickej psychológie. Nadväzoval na W. Sterna a personalizmus.