FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Allport, f. h.

Allport, Floyd Henry (1890 - )

- amaerický psychológ, predstaviteľ sociálnej psychológie, tvorca krivky tvare písmena J, ktorá vyjadruje postupné prispôsobovanie sa jedinca spoločenským normám.