FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alkidamas z elaie

Alkidamas z Elaie (1. pol. 4. stor. pr. n. l.)

- rečník a sofista, žiak Gorgiov. Na rozdiel od Isokrata, ktorý bol tie Gorgiovým žiakom, dával Alkidamas prednosť hovorenej reči, zdôrazňoval pohotovosť a schopnosť improvizácie a vystupoval proti tým, ktorí vydávali svoje reči iba písomne a starostlivo ich tríbili.

Najvýznamnejším dielom Alkidama je 'Múseion' (Záhrada Múz), v podstate učebnica rečnictva ( L263;94).