FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Algebra množinová

algebra množinová

- Boolova algebra, kde prvky sú podmnožiny danej množiny U, operácia + je zjednotenie podmnožín a operácia . je prienik podmnožín množiny U.