FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Algebra boolova

algebra Boolova

- abstraktný formálny systém, ktorý obsahuje množinu prvkov a, b, c, ..., nad ktorou sú definované dve binárne operácie symbolizované pomocou + a .. Boolova algebra je komplementárny a distributívny zväz pomenovaný podľa G. Boola, Boolova algebra je zvláštnym prípadom štruktúry zvanej zväz ( L645;37 L715;94 L542;13).

Boolova algebra má interpretácie v rôznych vedných disciplínach, napr.:

Boolova algebra množinová algebra výroková algebra (logika

a, b, c, ... prvky A, B, C, ... podmnožiny p, q, r, ... výroky
množiny I množiny U

+ U (zjednotenie) \/ (disjunkcia)
. ď (prienik) /\ (konjunkcia)

a + b = b + a A U B = B U A p \/ q <-> q \/ palgebra Boolova>