FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alexander veľký

Alexander Veľký (356-323 pr. n. l.) = Alexander Macedónsky

- macedónsky vladár, syn Filipa II. Potlačil povstanie gréckych mestkých štátov, ovládol Malú Áziu, Feníciu, Egypt (332), 331 po rade vítazných bitiek vládcom Perskej ríše, 330-325 ťaženie do strednej Ázie západnej Indie. Uskutočňoval kolonizáciu získaných území (zakladanie miest). Jeho ríša sa po jeho smrti rozpadla. V oblasti jeho výbojov sa rozšíril helénizmus ( L42;29)

Vychovávateľom Alexandra Macedónskeho bol Aristoteles.Alexander Veľký>