FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Al-fárábí - zoznam diel

al-Fárábí - zoznam diel

Kitáb al-d¾am bajna ra'jaj al-hakímajn Iflátún al-iláhí wa Aristútálís (Kniha zjednotenia názorov mudrcov bo¾ského Platona a Aristotela)

Kitáb tahsíl as-saáda (Kniha o odsiahnutí ¹»astia)

Al-madína al-fádila (Ieálne mesto)