FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akulturácia

akulturácia

- učenie, ktorým si jedinec od narodenia postupne osvojuje podstatné prvky kultúry svojej skupiny; tlak na jednotlivca alebo skupinu, ktorá musí svoju kultúru prispôsobiť alebo zameniť za inú v dôsledku emigrácie ( Afričania USA), zmeny triedy alebo nadobudnutia iného statusu (bývalé kolónie) ( L719 9).akulturácia>