FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akt rečový

akt rečový akt rečový (FT)

- základná a najmenšia jednotka rečovej komunikácie. Najčastejšie sa rozlišujú tieto druhy rečových aktov:

direktívne rečové akty,
komisívne rečové akty,
expresívne rečové akty,
deklaratívne rečové akty
a reprezentatívne rečové akty.

Slovesá, ktoré vyjadrujú, o aký rečový akt ide, sa volajú performatívne slovesá. Podmienky, ktorým musí rečový akt vyhovovať, aby bol úspešný, sa volajú podmienku úspešnosti.

Teória rečových aktov vychádza z Austinových, Alstonových a Searlových filozofických prác ( L534;363).akt rečový>