FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akt právny

akt právny

- právne významné konanie, napríklad rozhodnutie štátneho orgánu