FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akcia

akcia

- podnikanie, činnosť, čin; účastina: druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti.