FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ajdukiewicz, Kazimierz (1890-1963)

- poµský filozof, sémantik a logik z µvovsko-varšavskej školy. Ajdukiewicz rozvinul poµský pozitivizmus 19. stor. do formy logistického antiiracionalizmu orientovaného na kritiku jazyka prostriedkami logickej analýzy. V nadväznosti na Lešnewského teóriu sémantických kategórií vypracoval notáciu, ktorá umožnila formulovať podmienky pre syntaktickú spojitosť.

Formuloval princíp radikálneho konvencionalizmu, podµa ktorého základom každej vedy sú definície ako výsledok formálnych dohôd (konvencií). Povahu takýchto konvencií majú pravidlá odvodzovania i voµba fragmentov skúsenosti, s ktorými sa porovnáva daná teória. Podµa Ajdukiewicza sú vedecké teórie vzájomne nepreložiteµné.

Ajdukiewicz sa zaoberal aj riešením paradoxov Zenóna z Eley.Ajdukiewicz, K.>
K. Ajdukiewicz (Polish Philosophy Page)