FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aids

AIDS

- angl. Acquired Immune Deficiency Syndrom - v súčasnosti nevyliečiteľné infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus HIV spôsobujúci deštrukciu imunitného systému napadnutého organizmu. Prenáša sa predovšetkým pohlavným stykom alebo nainfikovanou krvou (najmä hetero- a homosexuálnou prostitúciou, narkomániou). Prejaví sa po niekoľkých mesiacoch, príp. rokoch od momentu nakazenia. Zdrojom nákazy môže byť i osoba neprejavujúca príznaky ochorenia

Fázy choroby AIDS:

1. fáza: choroba-HIV;

2. fáza: syndróm lymfadenopatie;

3. fáza: AIDS-related-complex;

4. konečná fáza: rozvinutý obraz-AIDS ( L715;24 L1148;124).AIDS>