FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agrotechnika

agro technika

- 1. súhrn zásad a opatrení na obrábanie pôdy a pestovanie poľnohospodárskych plodín od orby až po zber úrody 2. veda o mechanizovaní poľnohospodárstva